KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)

KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA)

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, sağladığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti sayesinde her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde korur, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eder ve içeriğin kesinlikle değişmemesini sağlar. Bu sayede yasal geçerli ve güvenli, kesin delil hâline getiren bir sistem sunar.

KEP ADRESİ KULLANMAK ZORUNDA MIYIM?

Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

Kaynak : https://www.btk.gov.tr/kep-e-iliskin-sikca-sorulan-sorular

TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Avantajları Nelerdir?
Hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik ortamda alınan ve gönderilen her KEP iletisi, mahkemede bir delil niteliğindedir. Okunmama, ulaşmama veya spam’a düşme gibi sorunları ortadan kaldırır.
Gelen ve giden kutusunun yanı sıra delil kutusu da bulundurur. İletinin gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bellidir. Bu bilgiler değiştirilemez. KEP iletisinin oluşturduğu deliller 20 yıl süreyle güvenle saklanır.
Gönderi ve depolama maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar. Posta, arşiv, kargo, baskı ve toner gibi masraflar ortadan kalkar.
Zaman ve mekân bağımsızlığı sunarken hızlı işlem kabiliyeti sağlar.
İletişim sürecine üst düzey bir güvenlik ve geçerlilik kazandırır.
Fiziksel ortamdaki iş süreçleri KEP ile elektronik ortama taşınır. Daha çevreci bir yaklaşımla ilerlemek mümkün olur.

KEP Kullanım Alanları
Her türlü bildirim – Başvuru
Dilekçe -Ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar
İhale -Sözleşme evraklarının paylaşımı
Şirket beyannameleri -Fatura
Hesap özeti -Bordro
Teklif -İhtar
İhbar -Talimat

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart