KEP İK

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP tarafından geliştirilen KEP İK, tüm evrakların KEP üzerinden iletildiği insan kaynakları süreçleri yönetimi uygulamasıdır. Yasal geçerli ve güvenli bir hizmet olan KEP İK, şirket çalışanlarına ücret hesap pusulaları (bordroları) dâhil tüm evrakların elektronik ortamda iletilmesini mümkün kılar. Bu uygulama sayesinde çalışanlara bordro imzalatma ya da kâğıt arşivleme ihtiyacı ortadan kalkar.

TÜRKKEP KEP İK Avantajları Nelerdir?

 • KEP İKEtkili zaman yönetimi sağlayan profesyonel bir uygulamadır.
 • KEP İKKâğıt ihtiyacını ortadan kaldırdığı için çevre dostudur.
 • KEP İKİnsan kaynakları süreçlerine hız kazandırır.
 • KEP İKHukuki delil niteliği taşır.
 • KEP İKKargo, noter ve kurye masraflarını ortadan kaldırarak tasarruf sağlar.
 • KEP İKOperasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonu yaratır.
 • KEP İKŞirketi ve çalışanı korurken arşivleme gereksinimini ortadan kaldırır.
KEP İK

İnsan Kaynakları Süreçleri İçindeki Yazılı İletişim Kolaylığı

KEP İK uygulaması sayesinde geleneksel uygulama ile ortaya çıkan kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi gibi süreçlerden tasarruf edilir. İş gücü ve maliyet giderleri düşer. Bordroların tek tek ya da çoklu imzalanıp gönderilebilmesinin yanı sıra bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliği de mevcuttur.

TÜRKKEP KEP İK kurum ile çalışanları arasında;

 • KEP İKHedef ve Performans değerlendirme
 • KEP İKAtama/Görevlendirme yazıları
 • KEP İKSözleşme
 • KEP İKBordro
 • KEP İKİzin mutabakatları
 • KEP İKMaaş artışı/Prim ödemesi bildirimleri
 • KEP İKİhtar/Fesih bildirimleri

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart