E-TEBLİGAT/UETS (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

E-TEBLİGAT/UETS (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ)

E-TEBLİGAT NEDİR ?
Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.
E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanunu’nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

E-TEBLİGATA KİMLER ZORUNLUDUR?
30617 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. Maddesinin Tebligatın Elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar kısmının “f” bendi gereğince tüm özel hukuk tüzel kişilerine(Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket vb.) elektronik yolla tebligat zorunludur.

UETS ve ENTEGRASYON
Kurumsal müşterilerimiz, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETS) web ara yüzünden kullanabilecekleri gibi isterlerse TÜRKKEP KEP sistemi ile entegre olabilirler.
Böylelikle tek ara yüz ile gelen tebligatları alabilirler. KEP ile cevapla modülü sayesinde ilgili kurum ile EYP(Elektronik Yazışma Paketi) formatında yazışıp, ileti alım ve gönderimi yapılabilirler.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart